Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIAHURTOWNIA.PL

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Sklep internetowy www.taniahurtownia.pl prowadzony jest przez Panią Katarzynę Turaj posiadającą działalność gospodarczą jako firma Katarzyna Turaj Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMA i mająca siedzibę w Opolu przy ulicy Jakuba Kani 3c/13 NIP: 7542878487 numer telefonu: 698 400 474, adres poczty elektronicznej: kontakt@taniahurtownia.pl

2. Regulamin jest skierowany do konsumentów detalicznych korzystających z oferty PHU KAMA i określa zasady korzystania z oferty sprzedażowej Sklepu oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem PHU KAMA.

3. Oferta sklepu internetowego skierowana jest tylko i wyłączne do osób pełnoletnich. Kupujący ma obowiązek przy odbiorze przesyłki nadanej od Sprzedającego okazać dokument tożsamości potwierdzający ukończenie przez Kupującego 18 roku życia. Nieokazanie dowodu kurierowi traktowane będzie jako nieodebranie przesyłki z winy Kupującego co spowoduje obciążenie go kosztami.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca. Dane osobowe Klienta przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach przedstawionych w poniższym Regulaminie i są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klient ma prawo do wglądu oraz aktualizacji danych w zakładce „Moje Konto”.

5. Definicje:
a) SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Katarzyna Turaj Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMA i mająca siedzibę w Opolu przy ulicy Jakuba Kani 3c/13 NIP: 7542878487 numer telefonu: 698 400 474, adres poczty elektronicznej: kontakt@taniahurtownia.pl
b) KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia bądź przynajmniej w momencie składania zamówienia nabywająca zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale która nawiązując stosunek prawny z Usługodawcą nabywa zdolność prawną.
c) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1946 nr 16, poz. 93 ze zm.).
d) SKLEP INTERNETOWY – platforma pod adresem www.taniahurtownia.pl, na której można składać zamówienia.
e) REGULAMIN - poniższy regulamin sklepu internetowego www.taniahurtownia.pl
f) TOWAR – produkty prezentowane na stronie internetowej www.taniahurtownia.pl będące ofertą sprzedaży.
g) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą w celu nabycia towaru prezentowanego na stronie internetowej www.taniahurtownia.pl
h) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
i) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą na Towar oferowany przez Sklep internetowy.
j) DANE OSOBOWE – informacje podawane przez Klienta w celu złożenia zamówienia i pozwalające na zidentyfikowanie osoby.
j) MOJE KONTO – strefa Klienta, do której Klient loguje się poprzez indywidualny login (nazwę) oraz hasło, zawierająca dane osobowe podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
k) KOSZYK – zbiór Towarów, które Klient chce zamówić przez stronę internetową.
l) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej
www.taniahurtownia.pl pozwalający na złożenie Zamówienia Towarów zawartych w Koszyku wraz z wyborem sposoby dostawy oraz płatności.

m) DOSTAWA – Klient ma prawo do wyboru w jaki sposób otrzyma swoje Zamówienie, wybór dostępny jest w Formularzu Zamówienia.

n) PŁATNOŚĆ - Klient ma prawo do wyboru w jaki sposób dokona opłaty swojego Zamówienia, wybór dostępny jest w Formularzu Zamówienia.
o) DZIEŃ ROBOCZY – uznaje się za dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Sklep internetowy www.taniahurtownia.pl zastrzega sobie prawo do pozbawienia możliwości złożenia zamówienia przez Klienta, który w sposób jawny i z pełną premedytacją łamie zakazy przedstawione w poniższym Regulaminie.

7. Usługodawca oświadcza, że produkty przedstawione na stronie internetowej www.taniahurtownia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy sprzedaży.

8. Zdjęcia Towarów podanych na stronie internetowej mają charakter podglądowy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sprzedaży Towaru, który jest aktualnie dostępny w sklepie, a różnice wynikają jedynie z nowego opakowania, designu butelki lub etykiety itp. Zmiana wyglądu Towaru nie wpływa na jakość prezentowanego Towaru.

9. W przypadku braku danego Towaru lub niewystarczającej ilości zamówionej przez Klienta, Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie.

10. Ceny prezentowanych Towarów są cenami brutto w walucie PLN i nie zawierają kosztów wysyłki. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon. W przypadku, gdy Klient prosi o wystawienie faktury VAT, taka informacja powinna znaleźć się w Informacjach dodatkowych do zamówienia.

11. Klient ma obowiązek podać e-mail oraz numer telefonu, które pozwolą na Złożenie zamówienia i kontakt ze Sklepem. Na podany e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia oraz Klient będzie informowany na bieżąco o stanie realizacji zamówienia.

 

II. Zawarcie umowy 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą sklepu internetowego, należy wejść na stronę www.taniahurtownia.pl wybrać interesujący Towar i dodać go do Koszyka. Klient ma prawo do modyfikacji ilości zamawianego towaru.

2. Klient musi zarejestrować się na stronie www.taniahurtownia.pl by złożyć zamówienie. Założenie Konta na stronie ułatwia składanie zamówień w przyszłości i pozwala na obserwowanie stanu realizacji danego zamówienia.

3. By zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą przebiegło poprawnie, Klient zobowiązany jest do podania: danych osobowych (imię i nazwisko), adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy.

4. Możliwe modyfikacje w zamówieniu są możliwe do momentu, aż Klient sam nie potwierdzi składanego zamówienia.

5. Do całkowitego kosztu zamówienia należy doliczyć koszty dostawy.

6. Jeżeli Klient potrzebuje faktury VAT, taka informacja powinna znaleźć się w Informacjach dodatkowych przed złożeniem zamówienia.

7. Złożenie zamówienia potwierdzane jest bezzwłocznie przez Sprzedawcę poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wyżej wymienionej wiadomości przez Klienta skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Klient na bieżąco jest informowany o stanie realizacji zamówienia i jego wysłaniu.

8. Klient zobowiązuje się do opłacenia i odbioru Zamówienia w sposób wybrany przy składaniu Zamówienia.

9. Jeżeli Klient nie wywiąże się z zawartej Umowy sprzedaży (m.in. zamówienie nie zostanie opłacone bądź nieodebrane) Sklep może odmówić składania kolejnych Zamówień przez danego Klienta.

III. Sposoby i terminy płatności

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
a) płatność gotówką – koszt pobrania 29,99 zł
b) płatność przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy: Santander Bank Polska S.A.72 1090 2590 0000 0001 3595 4095
podając w tytule przelewu numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta
c) płatność natychmiastowym przelewem online obsługiwanym przez platformę PayLane.com

2. Przy wyborze płatności przelewem, Klient zobowiązuje się do opłacenia Zamówienia złożonego na stronie www.taniahurtownia.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia. Wysłanie towaru nastąpi po opłaceniu zamówienia.

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca umożliwia Klientowi następujące sposoby dostawy z tytułu Umowy sprzedaży:
a) odbiór osobisty,
b) przesyłka kurierska.

2. Odbiór osobisty jest możliwy w dwóch punktach sprzedaży:

Sklep - ul. Prószkowska 3, 47-30 Dąbrówka Górna

Sklep - ul. Hubala 23, 45-266 Opole

3. Przesyłka kurierska odbywa się za pośrednictwem firmy.

4. Koszty dostawy wynoszą są określone w zakładce Dostawa i Płatność.

5. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi od 7 dni roboczych (licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży opłacanych przelewem i w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie).

6. Termin zamówienia może się wydłużyć, jeżeli:

a) brakuje danego towaru lub jest dostępna jego niewystarczająca ilość – Klient zostanie o tym poinformowany bezzwłocznie i możliwe będzie: dosłanie towaru w późniejszym terminie, odstąpienie przez Klienta od Umowy sprzedaży bądź wysłanie Klientowi niepełnego zamówienia i zwrot poniesionych kosztów za brakujący Towar;
b) Sklep nie otrzymał od Klienta zapłaty za Zamówiony Towar.

7.Anulacja Zamówienia

a) Zastrzegamy sobie prawo do anulacji zamówienia bez podania przyczyny.

8. Nie ma możliwości umawiania kuriera na konkretną godzinę.

 

V. Zwroty

1. Klientowi, który zawarł umowę na odległość, przysługuje prawo do zwrotu Towaru (odstąpienia od Umowy sprzedaży) bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczone od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru. Aby zachować termin, należy złożyć odpowiednie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (załącznik do Regulaminu). Oświadczenie to można odesłać w formie papierowej na adres 45-340 Opole, ul Jakuba Kani 3c/13 bądź w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@taniahurtownia.pl

2. Zwrotowi ulegają tylko i wyłącznie produkty nowe, nieużywane, w oryginalnym opakowaniu oraz posiadające nienaruszone znaki akcyzy.

3. Jeżeli zwrot zostanie rozpatrzony pozytywnie, poniesione koszty zostaną zwrócone Klientowi bezzwłocznie, przelewem na wskazany numer konta bankowego.

4. Zwracany Towar powinien być bezzwłocznie odesłany po złożeniu pisemnego oświadczenia przez Klienta. Towar prosimy odsyłać na adres: 47-364 Łowkowice, ul. Krapkowice 55. Do dołączonego Zwrotu należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

5. Jeżeli w ocenie Sprzedawcy istnieje prawdopodobieństwo, że Towar był użytkowany przez Klienta, zwrot nie zostanie przyjęty. W tym przypadku zostanie sporządzony odpowiedni dokument, wyjaśniający przyczyny negatywnej decyzji Sklepu, a Towar zostanie odesłany na koszt Klienta.

6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

VI. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku gdy:
a) nastąpiło uszkodzenie mechaniczne powstałe w trakcie transportu Zamówienia do Klienta;
b) stwierdza się niezgodność otrzymanego Towaru z Zamówieniem.

2. W przypadku wyboru przesyłki kurierskiej Klient zobowiązany jest sprawdzić czy paczka nie zawiera śladów uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu. Jeżeli paczka została uszkodzona, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu szkody w momencie odbioru Towaru w obecności kuriera. Brak wyżej wymienionego protokołu skutkuje nie uznaniem reklamacji przez Sprzedającego.

3. Podpis dokumentu potwierdzającego odbiór Zamówienia przez Klienta stanowi akceptację otrzymanego Zamówienia.

4. Towar uszkodzony w trakcie transportu zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub jeśli to niemożliwe (np. brak na stanie magazynowym) Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty lub zaoferuje inny Towar z dostępnej oferty Sklepu.

5. W przypadku niezgodności Towaru z Zamówieniem, Sklep zobowiązuje się o dostarczenie bezzwłocznie Towaru zamówionego przez Klienta, a jeśli będzie to niemożliwe (np. brak na stanie magazynowym) Sklep zwróci Klientowi poniesione koszty lub zaoferuje inny Towar z dostępnej oferty Sklepu.

6. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 60 dni licząc od dnia jej otrzymania.

 

VI. Zasady odbioru przesyłki

1. Podczas odbioru przesyłki prosimy o sprawdzenie towaru w obecności kuriera. Prosimy o:
a) sprawdzenie czy taśma zabezpieczająca nie jest przerwana,
b) sprawdzenie czy folia zabezpieczająca nie jest uszkodzona,

c) sprawdzenie czy przy etykiecie znajduje się paragon lub faktura,

d) po rozpakowaniu przesyłki proszę zobaczyć czy wszystkie kartony są suche oraz czy butelki nie są uszkodzone.

2. W chwili stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy skontaktować się z firmą PHU KAMA, tel. 698 400 474 oraz spisać protokół z kurierem, który jest podstawą rozpatrzenia reklamacji.

3. Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się każdorazowo w Sklepie Sprzedawcy szczegółowo określonym na potwierdzeniu zakupu. W przypadku wybrania przez Klienta opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.

4. Stwierdzenie wady/ uszkodzeń/ braków w dostawie po odjeździe kuriera oraz niespisanie z nim stosownego protokołu skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem reklamacji. 

5. Protokół szkody należy spisać w obecności kuriera, w czasie odbioru przesyłki.

6. Wypełniony protokół szkody należy odesłać do firmy PHU KAMA na adres mailowy reklamacje@taniahurtownia.pl w dniu jego spisania.

7. Jeśli przesyłka uległa poważnemu uszkodzeniu w transporcie i Klient nie wyraża zgody na przyjęcie towaru należy odmówić przyjęcia przesyłki.

8. Jako jedyną formę zwrotu za uszkodzony lub lub brakujący towar, firma PHU KAMA zastrzega sobie prawo do wypłaty należności na podany przez Klienta numer konta.

9. W przypadku braków w dostawie zwrot środków na konto Klienta odbywa się do 30 dni od momentu przesłania spisanego protokołu.

10. Kurier dostarczający zamówienie posiada przy sobie protokół szkody, który w razie konieczności należy spisać.

11. W przypadku nieodebrania przez klienta przesyłki w określonym terminie, firma kurierska odsyła towar do Nadawcy. Ponowne przesłanie przesyłki do klienta skutkuje naliczeniem ponownie kosztów dostawy zgodnie z aktualnym cennikiem firmy PHU KAMA.

12. Osoba odbierająca przesyłkę powinna być trzeźwa i pełnoletnia.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca – www.taniahurtownia.pl

2. Sprzedawca przykłada ogromną uwagę do ochrony danych osobowych Klienta. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by Klient miał pewność, że dane nie są udostępniane osobom nieupoważnionym oraz nie są w żaden sposób przetwarzane i wykorzystywane. Sprzedawca sprawuje ciągłą kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Założenie przez Klienta konta na stronie www.taniahurtownia.pl umożliwia szybkie składanie Zamówień. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji tych danych w zakładce „Moje konto”.

5. Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:
a) firma kurierska – Sklep zobowiązany jest przekazać danemu przewoźnikowi danych osobowych Klienta tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane przez przewoźnika lub gromadzone w bazie danych.
b) przy wyborze płatności elektronicznej – Sklep zobowiązany jest przekazać dane osobowe klienta firmie obsługującej platformę PayLane.com tylko w celu realizacji Zamówienia; dane te są wykorzystywane jednorazowo tylko na potrzeby realizacji zamówienia i nie są w żaden sposób później wykorzystywane lub gromadzone w bazie danych.

6. W przypadku gdy Klient uważa, że jego dane nie są wykorzystywane w sposób prawidłowy, należy bezzwłocznie poinformować o tym Sklep przez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres 45-340 Opole, ul. Jakuba Kani 3c/13 lub kontakt elektroniczny pod adresem: kontakt@taniahurtownia.pl

7. Zgodnie z ustawą, o której mowa w punkcie I. 4., Klient ma prawo kontrolować przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach w wyżej wymienionej Ustawie, równocześnie Sklep może usunąć dane osobowe Klienta z bazy danych, jeżeli Klient zgłosi takie żądanie.

8. Jeżeli w rozumieniu Sklepu, Klient w wyraźny sposób naruszył Regulamin funkcjonowania Sklepu internetowego lub przedstawił nieprawdziwe dane osobowe, jego konto może zostać usunięte i ponowne składanie Zamówień nie będzie możliwe.

 

IX. Postanowienia końcowe

1. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.

2. Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.

3. Znaki towarowe, logotypy, znaki graficzne oraz nazwy Towarów wykorzystane na stronie taniahurtownia.pl znakami zastrzeżonymi przez ich właścicieli i służą tylko do ich identyfikacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany bezzwłocznie.

5. W sprawach nieuregulowanych poniższym Regulaminem obowiązują obecne przepisy:
a) Kodeksu cywilnego – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2012 (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.),
b) o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r., poz. 827 ze zm.).

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

 


 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


Katarzyna Turaj P.H.U. KAMA
ul. Jakuba Kani 3c/13
45-340 Opole
kontakt@taniahurtownia.pl

 


Ja,………………………………………………………………………………………………………
niniejszym informuję, że odstępuję od Umowy sprzedaży następujących Towarów*:
a) ………………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………………………………………………
*w razie potrzeby listę przedłużyć


Numer Umowy sprzedaży …………...………………………………………………………………..
Data zawarcia Umowy sprzedaży: ..…………………………………………………………………..
Data odebrania Zamówienia: …………………………………………………………………………

Numer konta bankowego: …………………………………………………………………………….
Adres Klienta: ………………………………………………………………………………………...Miejscowość, data……………………. Czytelny podpis Klienta

 

 

Załącznik nr 2.

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl